מהי הלוואת זהב משכנתא הפוכה?

מהי הלוואת זהב משכנתא הפוכה?

הלוואת זהב משכנתא הפוכה היא אפשרות פיננסית חדשנית עבור אזרחים ותיקים לגשת למזומן מבלי למכור את רכושם. הלוואה זו יכולה לבוא בצורה של תשלום סכום חד פעמי, תשלומים חודשיים או קווי אשראי בבנק. הלוואות אלו מובטחות כנגד ההון העצמי של בית. בדרך כלל, הם נשארים פעילים עד שבעל הבית יעבור לצמיתות, ימכור את מגוריו או נפטר. מהי משכנתא הפוכה? משכנתא […]